Tuesday, 14 February 2012

bodyhouse 1

Vi agerar itifrån någon form av uttmatningslogik. Här är en ny bild ifrån vår hembygd och bodyhouse projektet har gestaltats i ett nytt rum.