Thursday, 3 February 2011

Är du innanför eller utanför?

Arbetar just nu med en kurs på Ölands Folkhögskola med mönster.

Just nu är utmaningen att fråga sig själv: När är utmaningen att bryta ett mönster och när är utmaningen att fortätta i ett  mönster?